Thứ Tư, 22/03/2023 - 12:55:21

Triển vọng phát triển AI của Việt Nam

07:00 | 06/03/2023

Theo Forbes, Việt Nam có kế hoạch đầy tham vọng để dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và Việt Nam hy vọng sẽ nằm trong 4 quốc gia hàng đầu ở châu Á về tiến bộ trí tuệ nhân tạo.