Thứ Hai, 15/07/2024 - 03:52:49

Mối nguy tin tặc đánh thuê

15:00 | 19/02/2024

Hơn 35 nước đã nhất trí về nội dung thỏa thuận quốc tế mới để hành động chống lại vấn nạn tin tặc đánh thuê, ngăn chặn thị trường công cụ dành cho các cuộc tấn công mạng.