Thứ Ba, 25/06/2024 - 21:50:42

Tăng cường công nghệ chống vi phạm bản quyền

08:00 | 03/01/2024

Để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm bản quyền cần có sự phối hợp hơn nữa từ các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian, đồng thời áp dụng các giải pháp chặn linh hoạt.