Thứ Bảy, 13/07/2024 - 14:56:55

Dự đoán xu thế công nghệ trí tuệ nhân tạo năm 2024

10:00 | 13/12/2023

Trí tuệ nhân tạo dù có nhiều khả năng phát triển theo hướng xấu nếu không được kiểm soát, tuy nhiên, công nghệ này cũng có nhiều tiềm năng hữu ích.