Thứ Hai, 17/06/2024 - 10:12:36

Quốc hội thông qua Luật Viễn thông sửa đổi

15:00 | 30/11/2023

Ngày 24/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi với 468/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,7%). Luật gồm 10 chương, 73 điều.