Thứ Hai, 15/07/2024 - 02:53:24

Rủi ro từ trí tuệ nhân tạo

16:00 | 24/04/2023

Sự phát triển "nóng" của trí tuệ nhân tạo đã khiến giới chuyên gia phải cân nhắc có một khoảng thời gian tạm dừng để nghiên cứu và đánh giá lại nó.