Thứ Hai, 15/07/2024 - 03:39:06

Nhiều ứng dụng hiện đại thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

10:00 | 06/06/2023

Những ứng dụng liên thông với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư khi triển khai thực tế sẽ mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.