Thứ Năm, 30/05/2024 - 06:53:35

Kiên quyết xử lý vi phạm của các nền tảng mạng xã hội

10:00 | 07/04/2023

Một số hành vi phạm pháp luật Việt Nam của nhiều mạng xã hội xuyên biên giới như TikTok, Facebook, Youtube đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố.