Thứ Tư, 14/04/2021 - 14:51:30

Lập hotline xử lý nhanh để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

09:00 | 01/04/2021

Số lượng người đọc : 1124

Nếu tổng đài bảo vệ trẻ em 111 ra đời hỗ trợ phụ huynh và con trẻ, thì việc thành lập đường dây nóng để các cơ quan chức năng hỗ trợ lẫn nhau cũng là cần thiết. Đặc biệt khi thực tế hiện nay có quá nhiều nội dung độc hại, khó lường với trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội.