Thứ Bảy, 21/09/2019 - 16:55:37

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dịch vụ 5G từ tháng 9

17:00|11/09/2019

Đầu tháng 8/2019, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng, triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ thứ 5 (5G). Dự kiến cuộc gọi đầu tiên trên mạng viễn thông 5G thực hiện trong tháng 9.