Thứ Sáu, 19/08/2022 - 12:10:30

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Ngành Cơ yếu Việt Nam

14:00 | 03/01/2020

Số lượng người đọc : 2566

Sáng ngày 03/01/2020, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Tham dự Hội nghị có: Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo Ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các Hệ Cơ yếu....