Chủ Nhật, 17/10/2021 - 14:36:06

Bản tin video An toàn thông tin số 50

14:00 | 16/04/2021

Số lượng người đọc : 455

Bản tin video An toàn thông tin số 50 gồm các tin sau: Quý I/2021: Giảm 20% sự cố tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam; APT27 nhắm mục tiêu vào các tổ chức tại Việt Nam; Phần mềm độc hại Software update thu thập dữ liệu thiết bị Android; Cẩn trọng với các ứng dụng dùng thử miễn phí; Hơn 80% doanh nghiệp toàn cầu là nạn nhân của cuộc tấn công Firmware.