• 10:12 | 08/12/2023

Tổng số văn bản : 107

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 409/QÐ-BTTTT 00:00 | 23/03/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quyết định về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm
2 13/2017/QÐ-TTg 00:00 | 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTG ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
3 05/2017/QÐ-TTg 00:00 | 16/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
4 35/2016/TT-NHNN 00:00 | 29/12/2016 Ngân hàng Nhà nước Lĩnh vực khác Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh
5 27/2011/TT-BTTTT 00:00 | 10/04/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
6 26/NQ-CP 00:00 | 15/04/2015 Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
7 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA 00:00 | 28/11/2008 Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư liên tịch về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nguyễn Văn Hưởng, Lê Nam Thắng
8 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ÐT-BTTTT 00:00 | 15/02/2012 Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Trung
9 03/2008/QÐ-BTTTT 00:00 | 05/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
10 04/2006/QÐ-NHNN 00:00 | 18/01/2006 Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng Phó thống đốc Phùng Khắc Kế
Tìm kiếm văn bản
;
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang