• 07:25 | 02/10/2022

Tổng số văn bản : 6

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 29/2013/QH13 00:00 | 18/06/2013 Quốc Hội Công nghệ thông tin Luật Khoa học và Công nghệ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
2 30/2000/PL-UBTVQH10 00:00 | 04/01/2001 Quốc Hội Lĩnh vực khác Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước Nông Đức Mạnh
3 51/2005/QH11 00:00 | 29/11/2005 Quốc Hội Lĩnh vực khác Quy định phạm vi điều chỉnh chủ yếu là giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại. Nguyễn Văn An
4 67/2006/QH11 00:00 | 12/07/2006 Quốc Hội Công nghệ thông tin Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. Nguyễn Phú Trọng
5 76/2015/QH13 00:00 | 19/06/2015 Quốc Hội Cơ cấu tổ chức Luật Tổ chức Chính phủ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
6 86/2015/QH13 00:00 | 19/11/2015 Quốc Hội Viễn thông Luật An toàn thông tin mạng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Tìm kiếm văn bản
;
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang