Thứ Năm, 08/06/2023 - 05:22:55

TikTok bị kiểm tra toàn diện từ ngày 15/5

14:00 | 19/05/2023

Đoàn kiểm tra các hoạt động của Tiktok sẽ chính thức triển khai giám sát trong 10 ngày tới.