Thứ Bảy, 13/07/2024 - 12:56:35

Sự ra đời tổ chức mật mã đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

14:00 | 01/05/2024

Ngày 12/9/1945, Ban Mật mã thuộc Phòng thông tin liên lạc, Bộ Tổng tham mưu ra đời. Đây là tổ chức mật mã đầu tiên của Quân đội và cũng là tổ chức mật mã đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.