Thứ Bảy, 13/07/2024 - 12:27:39

Những ngày đầu thành lập Ban mật mã

08:00 | 03/05/2024

Ban Mật mã có nhiệm vụ nghiên cứu, sáng tác và sử dụng luật mật mã để bảo mật những nội dung lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, Quân đội khi chuyển đạt qua các phương tiện liên lạc như vô tuyến điện, điện thoại.