Thứ Bảy, 23/09/2023 - 08:28:30

Nguy cơ trẻ nhỏ tiếp xúc nội dung bạo lực trên YouTube

14:00 | 29/05/2023

Một nghiên cứu mới cho thấy các đề xuất từ thuật toán của YouTube đã gửi các video bạo lực và hình ảnh về súng cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên.