• 23:55 | 27/02/2024
Tìm kiếm thuật ngữ
STT Thuật ngữ Tiếng anh Định nghĩa1 Định nghĩa2
1 Quy tắc mã định dạng phân biệt Distinguished Encoding Rules - DER Các quy tắc mã định dạng có thể được áp dụng cho giá trị của các kiểu định trước sử dụng ký hiệu ASN.1. Việc áp dụng các quy tắc mã định dạng này giúp tạo ra một cú pháp biến đổi cho các giá trị đó. Nghĩa là chính những quy tắc này cũng được áp dụng cho việc giải mã. Mã định dạng DER phù hợp hơn nếu giá trị được mã định dạng là đủ nhỏ để đưa vào bộ nhớ hiện có và khi cần phải bỏ qua nhanh một vài giá trị lồng nhau.
2 Hệ thống chữ ký phi đối xứng Một hệ thống dựa trên các kỹ thuật phi đối xứng trong đó một phép chuyển đổi bí mật được sử dụng để ký và một phép chuyển đổi công khai được sử dụng để xác minh
3 Kỹ thuật mật mã phi đối xứng Asymmetric cryptographic technique Kỹ thuật mật mã sử dụng hai phép biến đổi có liên quan đến nhau, phép biến đổi công khai (sử dụng một khóa công khai) và phép biến đổi bí mật (sử dụng một khóa bí mật). Cả hai phép biến đổi này có tính chất là khi đã biết phép biến đổi công khai cũng không thể tính toán ra được phép biến đổi bí mật.
4 Người yêu cầu cấp tem thời gian Time-stamp requester Thực thể sở hữu dữ liệu muốn được gắn tem thời gian.Chú ý: Người yêu cầu cũng có thể là Bên thứ ba tin cậy kể cả Tổ chức cấp tem thời gian.
5 Công nghệ sinh trắc Biometrics
Trong kiểm soát truy nhập, các phương pháp tự động hóa kiểm chứng hoặc nhận dạng một cá nhân dựa trên các đặc trưng vật lý hoặc tập tính. Các kỹ thuật sinh trắc có thể được phân loại trên cơ sở một thuộc tính thụ động nào đó của cá thể, ví dụ như mẫu võng mạc mắt, hoặc một tác vụ đơn trị của một cá thể, ví dụ như ký chữ ký. Khái niệm sử dụng một thuộc tính vật lý duy nhất nào đó của người sử dụng có sức hấp dẫn lớn theo quan điểm xác thực, bởi vì dường như không có
6 Hệ chữ ký Signature system Hệ thống dựa trên kỹ thuật mật mã phi đối xứng trong đó một phép biến đổi bí mật được dùng để ký và một phép biến đổi công khai được dùng để xác minh
7 Xác thực thực thể của A đối với B Entity authentication of A to B Sự đảm bảo về định danh của thực thể A đối với thực thể B.
8 Định danh phân biệt Thông tin phân biệt rõ ràng của một thực thể đối với thực thể
9 Xác thực khóa tường minh của A đối với B Explicit key authentication from A to B Sự đảm bảo cho B rằng chỉ có A là thực thể sở hữu khóa đúng. Chú ý: Việc kết hợp giữa xác thực khóa ẩn của A đối với B và xác nhận khóa của A đối với B sẽ đảm bảo tính xác thực khóa tường minh của A đối với B.
10 Số tuần tự Sequence number Tham số biến thiên theo thời gian mà giá trị của nó được nhận từ một dãy số và không có sự lặp lại trong một khoảng thời gian xác định.
11 Xác thực khóa hạn chế giữa A và B Một sự đảm bảo cho B rằng A là thực thể còn lại có khóa đúng với sự ràng buộc CHÚ Ý: xác thực khóa hạn chế giữa A đối với B và thừa nhận khóa giữa A đối với B cùng muốn nói đến việc xác thực khóa hạn chế giữa A và B
12 Kiểm soát dựa trên kiểm toán Audit based control Trong an toàn cơ sở dữ liệu, là dạng kiểm soát bằng suy luận để có thể kiểm tra xem một truy vấn, khi so sánh tương quan với thống kê đã phát ra trước đó, có khả năng gây một tiết lộ cá nhân hay không.

13 Kiến trúc mật mã phổ biến Common cryptographic architecture Trong mật mã học, là kiến trúc mật mã phát triển cho các hệ IBM

14 Người kiểm tra tem thời gian Time-stamp verifier Thực thể sở hữu dữ liệu và muốn kiểm tra rằng dữ liệu đó được gắn một tem thời gian hợp lệ. Tiến trình kiểm tra có thể được thực hiện bởi bản thân người kiểm tra hoặc thông qua bên thứ ba được tin tưởng.

15 Hệ mật phi đối xứng Asymmetric encipherment system Một hệ thống dựa trên kỹ thuật mật mã phi đối xứng trong đó một phép biến đổi công khai được sử dụng để mã hóa và một phép biến đổi bí mật được sử dụng để giải mã.
 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang