• 05:10 | 02/03/2024
Tìm kiếm thuật ngữ

Quy tắc mã định dạng phân biệt ( Distinguished Encoding Rules - DER )

Định nghĩa 1:Các quy tắc mã định dạng có thể được áp dụng cho giá trị của các kiểu định trước sử dụng ký hiệu ASN.1. Việc áp dụng các quy tắc mã định dạng này giúp tạo ra một cú pháp biến đổi cho các giá trị đó. Nghĩa là chính những quy tắc này cũng được áp dụng cho việc giải mã. Mã định dạng DER phù hợp hơn nếu giá trị được mã định dạng là đủ nhỏ để đưa vào bộ nhớ hiện có và khi cần phải bỏ qua nhanh một vài giá trị lồng nhau.

Nguồn trích:

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang