• 09:28 | 28/02/2024
Tìm kiếm thuật ngữ

Người yêu cầu cấp tem thời gian ( Time-stamp requester )

Định nghĩa 1:Thực thể sở hữu dữ liệu muốn được gắn tem thời gian.Chú ý: Người yêu cầu cũng có thể là Bên thứ ba tin cậy kể cả Tổ chức cấp tem thời gian.

Nguồn trích:

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang