• 00:52 | 28/02/2024
Tìm kiếm thuật ngữ

Xác thực thực thể của A đối với B ( Entity authentication of A to B )

Định nghĩa 1:Sự đảm bảo về định danh của thực thể A đối với thực thể B.

Nguồn trích:

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang