• 10:41 | 28/02/2024
Tìm kiếm thuật ngữ

Xác thực khóa tường minh của A đối với B ( Explicit key authentication from A to B )

Định nghĩa 1:Sự đảm bảo cho B rằng chỉ có A là thực thể sở hữu khóa đúng. Chú ý: Việc kết hợp giữa xác thực khóa ẩn của A đối với B và xác nhận khóa của A đối với B sẽ đảm bảo tính xác thực khóa tường minh của A đối với B.

Nguồn trích:

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang