• 13:35 | 29/11/2023
Tìm kiếm bài báo

On Solutions to the Key Escrow Problem

On Solutions to the Key Escrow Problem

Tác giả: Mark P. Hoyle, Chris J. Mitchell

Nguồn trích: State of the art in applied cryptography 1997-LNCS 1528

Năm xuất bản: 1905

Số trang: 277

Tóm tắt: The rst part of this paper is devoted to explaining what key escrow is and why it exists, and attempts to put it into a historical context. The subsequent focus is primarily on key escrow schemes which will work in an international environment. The possibility of using conventional key distribution techniques to provide key escrow services in an international context is rst considered, and the associated problems are explored. The Royal Holloway (RH) key escrow scheme is then

Từ khóa:

Tải về

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang