• 10:56 | 28/02/2024
Tìm kiếm bài báo

Block Ciphers — A Survey

Block Ciphers — A Survey

Tác giả: Lars R. Knudsen

Nguồn trích: State of the art in applied cryptography 1997-LNCS 1528

Năm xuất bản: 1905

Số trang: 18

Tóm tắt:  In this paper we give a short overview of the state of the art of secret key block ciphers. We focus on the main application of block ciphers, namely for encryption. The most important known attacks on block ciphers are linear cryptanalysis and di erential cryptanalysis. Linear cryptanalysis makes use of so-called linear hulls i.e., the parity of a subset of plaintext bits which after a certain number of 

Từ khóa:

Tải về

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang