• 08:54 | 28/02/2024
Tìm kiếm bài báo

Toward Optimal Player Weights in Secure Distributed Protocols

Toward Optimal Player Weights in Secure Distributed Protocols

Tác giả: K. Srinathan, C. Pandu Rangan, V. Kamakoti

Nguồn trích: Progress in cryptology-INDOCRYPT 2001-LNCS 22418.7

Năm xuất bản: 1905

Số trang: 232

Tóm tắt: A secure threshold protocol for n players tolerating an adversary structure A is feasible iff max , where c =2orc =3 depending on the adversary being eavesdropping (passive) or Byzantine (active) respectively [1]. However, there are situations where the threshold protocol Π for n players tolerating an adversary structure A may not be feasible but by letting each player P a∈A i |a| < n c to act for a number of similar players, say w i , a new secure threshold protocol Π tolerating A may be devi

Từ khóa:

Tải về

 

Trang chủ

Tin tức

Chính sách - Chiến lược

Tấn công mạng

Chứng thực điện tử

Mật mã dân sự

Giải pháp ATTT

Sản phẩm - Dịch vụ

Tiêu chuẩn - chất lượng

Pháp luật

Đào tạo ATTT

Hội thảo - hội nghị

Sách - tư liệu

Video

Ảnh

Ấn phẩm In

Liên hệ

Gửi bài viết

Quảng cáo

Giới thiệu

Đặt mua tạp chí

Về đầu trang