Thứ Sáu, 19/08/2022 - 12:53:35

Phục hồi và bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu hóa

15:00 | 13/01/2022

Số lượng người đọc : 4144

Kinh tế số là nền kinh tế dựa trên dữ liệu và dữ liệu chính là tài nguyên của thế kỷ 21. Việt Nam có nguy cơ bị mất tài nguyên này ngay trên sân nhà khi có đến 80% dữ liệu của người Việt lại đang ở nước ngoài. Hạ tầng số đang có chiều hướng bị thiếu do tăng trưởng đột biến về lượng dữ liệu, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19.