Thứ Hai, 30/03/2020 - 04:27:03

Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

15:00 | 10/09/2019

Số lượng người đọc : 595

Với sự bùng nổ của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, thì những rủi ro mất an toàn thông tin cho người dân lại ngày càng gia tăng. Trong đó, lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng trở thành mục tiêu hấp dẫn của các tin tặc.