Thứ Hai, 30/03/2020 - 04:59:19

Nâng cao kỹ năng xử lý sự cố an ninh mạng

09:00 | 24/09/2019

Số lượng người đọc : 490

Với chủ đề "Xử lý rò rỉ thông tin và điều tra, xác định nguồn gốc tấn công", chương trình diễn tập quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019 đã diễn ra sáng ngày 12/8 tại Hà Nội.