Thứ Hai, 30/03/2020 - 03:57:26

Internet Banking trên di động không có tính năng nhớ mật khẩu

15:00 | 09/09/2019

Số lượng người đọc : 512

Phần mềm internet Banking trên di động phải xác thực người dùng khi truy cập và không có tính năng ghi dấu mật khẩu. Đây là yêu cầu mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên mạng internet.