Thứ Tư, 14/04/2021 - 14:27:31

Đưa Luật An ninh mạng vào trường học

21:00 | 12/02/2021

Số lượng người đọc : 18608

Mới đây bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định học sinh phải học Luật An ninh mạng. Việc đưa luật an ninh mạng vào trường học được xem là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam là một trong những nước có tốc độ sử dụng Internet tăng nhanh trên thế giới, trong đó thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao.