• 07:48 | 03/06/2020

Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường OUTSOURCE

08:00 | 21/09/2016 | GP ATM

Nguyễn Hiếu Minh, Phạm Công Thành, Hồ Kim Giàu, Trần Lê Hoàng Tuấn

Tin liên quan

 • Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng

  Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng

   15:00 | 30/08/2016

  CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu thuật toán sinh số nguyên tố tất định dùng trong mật mã có thể cài đặt hiệu quả trên các thiết bị nhúng. Đóng góp chính của chúng tôi là làm tường minh về đảm bảo cơ sở lý thuyết và cài đặt thực tế thuật toán nêu trên.

 • Đặc trưng vi sai hiệu quả cho toàn bộ số vòng của GOST 28147-89

  Đặc trưng vi sai hiệu quả cho toàn bộ số vòng của GOST 28147-89

   15:00 | 06/09/2016

  CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - GOST 28147-89 là thuật toán mã khối của Liên bang Nga được đưa vào sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ 20. Thuật toán này được chứng minh có khả năng chống thám mã vi sai. Trong bài báo này, chúng tôi làm rõ tính chất xáo trộn khóa sử dụng phép cộng modulo 232 theo quan điểm thám mã vi sai. Tiếp theo, chúng tôi xây dựng bộ công cụ tìm kiếm đặc trưng vi sai tốt nhất cho GOST 28147-89 với số vòng rút gọn và đặc trưng vi sai hiệu quả cho GOST 28147-89 đầy đủ.

 • Về một số điểm yếu của PKCS#11 và giải pháp khắc phục

  Về một số điểm yếu của PKCS#11 và giải pháp khắc phục

   09:00 | 08/01/2018

  CSKH-01.2017 - (Tóm tắt) PKCS#11 đã được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng những nhà nghiên cứu và phát triển các thiết bị phần cứng an toàn mật mã, trong đó có thể kể đến các hãng cung cấp các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin như Utimaco, Safenet, Thales, AEP. Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp một số điểm yếu tiềm năng đối với sự an toàn của chuẩn PKCS#11 (phiên bản 2.20), với vai trò là một giao diện lập trình ứng dụng cho một thiết bị phần cứng an toàn mật mã. Trên cơ sở đó, chúng tôi phân tích sự ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp cho các nhà phát triển nhằm khắc phục những điểm yếu nêu trên.

 • Phát hiện mã độc trên Android bằng phương pháp phân tích tập tin manifest

  Phát hiện mã độc trên Android bằng phương pháp phân tích tập tin manifest

   14:00 | 03/01/2018

  CSKH-01.2017 - (Tóm tắt) Mã độc trên điện thoại chạy hệ điều hành Android ngày càng nhiều. Do vậy, việc phân tích các ứng dụng trước khi thực hiện cài đặt lên thiết bị là rất cần thiết. Trong các phương pháp phân tích thì phân tích tĩnh là phương pháp cho kết quả khá chính xác và tiết kiệm nhất. Bài báo trình bày phương pháp phát hiện mã độc trên thiết bị di động bằng cách phân tích tĩnh các thuộc tính thu được từ tệp tin manifest của ứng dụng. Phương pháp này có thể được sử dụng để phát hiện các mẫu mã độc không bị phát hiện bằng phương pháp phân tích dựa trên chữ ký. Phương pháp phân tích của chúng tôi gồm bốn bước sẽ được trình bày chi tiết trong bài báo này. Sau các bước phân tích sẽ đưa ra kết luận ứng dụng đưa vào kiểm tra có an toàn hay không.

 • Constructing Heuristic Malware Detection Mechanism Based on Static Analysis

  Constructing Heuristic Malware Detection Mechanism Based on Static Analysis

   13:00 | 03/01/2018

  CSKH-01.2017 - (Tóm tắt) - Trong hệ thống mạng, vấn đề an toàn và bảo mật thông tin đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bài báo này trình bày cơ sở lý thuyết về khả năng sử dụng không gian đặc trưng mới, được trích chọn trong quá trình phân tích tĩnh các tập tin thực thi để giải quyết bài toán nhận diện mã độc. Đóng góp khoa học trong bài báo bao gồm: Xây dựng bộ phân lớp tập tin thực thi trong trường hợp thiếu các thông tin tiên nghiệm, mô hình hóa lớp các tập tin bị lây nhiễm và phần mềm độc hại trong quá trình học máy; Xây dựng phương thức phát hiện phần mềm độc hại sử dụng mạng nơron và cây quyết định. Bài báo cũng mô tả mô hình hệ thống phát hiện phần mềm độc hại bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tĩnh các tập tin thực thi...

 • Kiến trúc và tính năng của giải pháp giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu

  Kiến trúc và tính năng của giải pháp giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu

   14:00 | 18/02/2020

  Việc giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu là một trong những giải pháp bảo mật được nhiều tổ chức/ doanh nghiệp ứng dụng, đáp ứng nhu cầu kiểm soát tuân thủ và bảo mật dữ liệu. Bài báo này giới thiệu đôi nét về kiến trúc và tính năng của giải pháp giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu.

 • Độ an toàn chứng minh được của lược đồ chữ ký FIAT-SHAMIR dựa trên ý tưởng của POINTCHEVAL

  Độ an toàn chứng minh được của lược đồ chữ ký FIAT-SHAMIR dựa trên ý tưởng của POINTCHEVAL

   10:00 | 15/09/2016

  CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Trong bài báo này, chúng tôi phân tích độ an toàn “chứng minh được” đối với lược đồ chữ ký Fiat-Shamir dựa theo cách chứng minh độ an toàn cho các lược đồ chữ ký của Pointcheval. Cụ thể hơn, trong mô hình “bộ tiên tri ngẫu nhiên”, với giả thiết rằng bài toán phân tích nhân tử là khó giải, có thể chỉ ra rằng tính an toàn của lược đồ chữ ký Fiat-Shamir được đảm bảo. Độ an toàn của lược đồ chữ ký này sẽ được phân tích theo hai kịch bản: tấn công không sử dụng thông điệp và tấn công sử dụng thông điệp được lựa chọn thích nghi.

 • SQLCipher - Giải pháp mã hóa cho cơ sở dữ liệu nhúng và di động

  SQLCipher - Giải pháp mã hóa cho cơ sở dữ liệu nhúng và di động

   08:00 | 27/11/2019

  Thông thường, người dùng thường sử dụng các ứng dụng được cài đặt sẵn trong các thiết bị di động để lưu trữ dữ liệu cá nhân, bao gồm các mật khẩu, số tài khoản ngân hàng hay thông tin cá nhân. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra một số rủi ro về an toàn thông tin mà người dùng có thể gặp như: dữ liệu cá nhân bị lấy cắp và chia sẻ bất hợp pháp từ các ứng dụng bên thứ ba; dữ liệu cá nhân bị khai thác khi thiết bị di động bị đánh cắp; rò rỉ dữ liệu khi thực hiện các kết nối không an toàn… Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn cho dữ liệu lưu trữ trên các thiết bị di động trước các rủi ro mất an toàn thông tin trong quá trình sử dụng?

 • Tin cùng chuyên mục

 • Technical research of detection algorithmically generated malicious domain names using machine learning methods

  Technical research of detection algorithmically generated malicious domain names using machine learning methods

   22:00 | 22/02/2020

  CSKH-01.2018 - (Abstract) - In recent years, many malware use domain generation algorithm for generating a large of domains to maintain their Command and Control (C&C) network infrastructure. In this paper, we present an approach for detecting malicious domain names using machine learning methods. This approach is using Viterbi algorithm and dictionary for constructing feature of domain names. The approach is demonstrated using a range of legitimate domains and a number of malicious algorithmically generated domain names. The numerical results show the efficiency of this method.

 • Mã hóa và quản lý khóa trong mạng SAN (Phần 1)

  Mã hóa và quản lý khóa trong mạng SAN (Phần 1)

   14:00 | 06/02/2020

  SAN (Storage area network) là một mạng lưu trữ tốc độ cao dùng cho việc truyền dữ liệu giữa các máy chủ tham gia vào hệ thống lưu trữ, cũng như giữa các hệ thống lưu trữ với nhau. Giải pháp đề xuất đối với vấn đề bảo mật SAN dựa trên việc sử dụng thiết bị bảo mật phần cứng (Hardware Security Appliance - HSA) như một giải pháp bổ sung nhằm tăng cường các mô đun bảo mật phần cứng (Hardware security module - HSM) truyền thống trong vấn đề kiểm soát cách sử dụng khóa và cung cấp môi trường an toàn cho các chức năng mã hóa.

 • Sử dụng giao thức trao đổi khóa hạng nhẹ trong IoT

  Sử dụng giao thức trao đổi khóa hạng nhẹ trong IoT

   17:00 | 31/01/2020

  Các giao thức mật mã khóa công khai thường có độ phức tạp tính toán cao, nhưng mang lại tính an toàn đối với các thiết bị. Tuy nhiên, đối với các thiết bị mật mã hạn chế tài nguyên, việc sử dụng các giao thức mật mã khóa công khai, đặc biệt là giao thức trao đổi khóa là một thách thức không nhỏ do bị giới hạn về tính toán. Do đó, để có thể cài đặt trên những môi trường hạn chế tài nguyên, các giao thức trao đổi khóa phải được sửa đổi phù hợp.

 • Một số hướng dẫn sử dụng mật khẩu an toàn

  Một số hướng dẫn sử dụng mật khẩu an toàn

   10:00 | 22/08/2019

  Theo thống kê thường niên của công ty SplashData (Mỹ) - chuyên cung cấp các ứng dụng quản lý mật khẩu cho thấy, nhiều người dùng vẫn sử dụng các mật khẩu đơn giản, dễ nhớ để bảo vệ các tài khoản trực tuyến. Điều này tiềm ẩn các mối rủi ro mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin cá nhân. Do đó, người dùng cần lưu ý trong việc thiết lập, sử dụng mật khẩu an toàn.

 •  

  Trang chủ

  Tin tức

  Chính sách - Chiến lược

  Tấn công mạng

  Chứng thực điện tử

  Mật mã dân sự

  Giải pháp ATTT

  Sản phẩm - Dịch vụ

  Tiêu chuẩn - chất lượng

  Pháp luật

  Đào tạo ATTT

  Hội thảo - hội nghị

  Sách - tư liệu

  Video

  Ảnh

  Ấn phẩm In

  Liên hệ

  Gửi bài viết

  Quảng cáo

  Giới thiệu

  Đặt mua tạp chí

  Về đầu trang